RT Management Consultancy

Een partner voor bedrijven welke via samenwerkingsverbanden de kennis en krachten zal bundelen om bedrijven en ondernemingen optimaal te adviseren en te begeleiden op het gebied van procesoptimalisatie.

Aangenaam, dit is
RT Management Consultancy

Tijdelijke expertise kan uw helpen de waarde van uw eigen medewerkers zo goed mogelijk naar boven te halen op weg naar dienend leiderschap. Via deze weg leggen wij de verantwoordelijkheid weg bij de medewerker.

Door het analyseren en vastleggen van de processen, gesprekken te voeren met de medewerkers en het opstellen van een plan van aanpak, maak ik inzichtelijk waar de efficiencyslagen gemaakt worden. Ik geef u een duidelijk advies en voer dat desgewenst door in uw bedrijf.

Think large, start small, move fast

Werken met RT Management Consultancy, wat houdt dat in?

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het luisteren, kijken, scherp analyseren en strak organiseren. Hierbij is respect een basis voorwaarde. Veelvuldig is gebleken dat ik hierin een toegevoegde waarde bied bij opdrachtgevers om een bedrijf op topniveau te laten presteren.

Ik adviseer op basis van medewerkersbetrokkenheid. Ondersteund door een modern lean tool; Lean Process Modeler van Engage, waarbij gebruikt wordt gemaakt van moderne technieken zoals de smartphone, worden de processen op een “LEAN” manier vastgelegd door de eigen medewerkers en wordt er een verbeter voorstel gemaakt. De kwaliteiten van de eigen medewerkers worden gestimuleerd voor een optimale inzet, zoals u dat voor ogen heeft. Na het doorlopen van het traject staat uw bedrijf klaar voor de toekomst.

Bekijk meer
  • Vrijblijvend introductiegesprek
  • Quick scan met passende offerte, duidelijkheid vooraf
  • Organiseren, begeleiden en opzetten optimaal bedrijfsproces
  • Maatwerk op uw bedrijf
  • Advies en implementatie procesoptimalisatie vanaf bestuurlijk niveau tot productie
  • Implementeren van een efficient proces d.m.v lean management
  • Inzichtelijke rapportage met stappenplan en planning
  • ICT optimalisatie
  • Uitvoeren van optimalisatie en reorganisatie van begin tot eind
  • U bepaalt het tempo en de mate van uitvoering

Rob van Tilburg

Rob van Tilburg is zeer ervaren in succesvolle veranderings- processen binnen het bedrijfsleven. Hij verstaat de kunst om te analyseren en direct uit te voeren waar hij verbeteringen ziet. Met een positieve insteek creëert hij oplossingen op een constructieve en praktische manier. Op het gebied van operationele processen, ICT implementatie en is hij sterk onderlegd. Hij zorgt voor tempo zodat er snel resultaat geboekt wordt.

Mensen willen graag met hem samenwerken en zijn bereid om voor hem door het vuur te gaan. Samen iets moois maken en gaan voor het beste resultaat. Daarnaast ook krachtig en besluitvaardig zijn; dat betekent harde maatregelen nemen, kordaat zijn in het belang van de continuïteit van het bedrijf en met respect voor de mensen.

Advies op maat

Out of the Box

Vernieuwend & Klantgericht

Gezond Boeren Verstand


Referenties

Heiwo carrosseriebouw

Samenwerkend

De onderneming anno 2020

De maatschappij om ons heen veranderd, de maatschappij is kritisch en mondig. Het bedrijfsleven heeft daar ook mee te maken. De hiërarchische structuur waarmee de organisaties zijn opgebouwd is vele jaren bestand geweest tegen de veranderende maatschappij. Maar werkt dat ook nog in 2014 en hoe zien bedrijven de toekomst richting 2020. Wat voor leiderschap is er nodig om klaar te zijn voor de toekomst. Is dat de nieuwe generatie vooraanstaande directeuren en MT leden of is de organisatie aan een transformatie toe. Hoe zou die transformatie er dan uit moeten zien.

Dat lijkt wellicht eenvoudig uit te voeren, maar modern leiderschap heeft een andere mindset nodig. Er is namelijk een grote tussenstap nodig om dat te bereiken. De leidinggevende zou een faciliterende taak moeten hebben in plaats van het haantjesgedrag. De leidinggevende zou de medewerkers moeten vragen hoe de organisatie van de toekomst eruit komt te zien. De coöperatieve gedachte terugbrengen in het zakelijk leven. Het is een lange weg naar dienend leiderschap omdat er een generatie tussenin zit die niet gewend is de medewerkers mee te laten beslissen over de uitvoering van de strategie in een organisatie.


De nieuwe leider moet een hoge "aaibaarheidsfactor" hebben. Een dienend leider staat met beide benen tussen het personeel. Door zijn natuurlijke manier van leidinggeven en een daadkrachtige uitstraling heeft hij het vertrouwen van zijn mensen. Hij is eerlijk, duidelijk en oprecht. Hij geeft de mensen de ruimte om zich te ontwikkelen en is niet bang daarbij taken uit handen te geven aan mensen die aantonen dat zij dezelfde eigenschappen beheersen.

Hij haalt de beste eigenschappen van de mensen naar boven door op een coachende manier de verantwoordelijkheden te geven die passen bij de kwaliteiten van iedere persoonlijkheid. De transformatie van het bedrijfsleven om zich aan te passen aan de veranderende maatschappij zal van binnenuit moeten komen. Van een hiërarchische cultuur naar een cultuur waarbij samenwerking centraal staat.

RT Management Consultancy pakt het op zijn eigen werkwijze aan. Door een tijdelijke flexibele schil in te zetten word uw organisatie op een hoger niveau gebracht. Want hoe creëer je dat de organisatie een sterk team wordt. De medewerkers willen een ander manier van leidinggeven. Men wil het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt en medebepalen wat er gebeurt. Het is niet de manager of de directeur die alleen maar bepaalt. Men heeft behoefte aan een coach die vergelijkbaar is met een voetbaltrainer.

Een voetbaltrainer bouwt een team om zich heen met mensen die allemaal een speciale kwaliteit hebben en hij vormt daarmee een team. Een team dat tegenslagen doorstaat en successen viert. Dit team neemt de supporters, lees: overige medewerkers, mee naar een hoger niveau door de successen en de verliezen samen te delen.Het uiteindelijke doel is een zo laag mogelijke overhead te realiseren door de medewerkersbetrokkenheid op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Daardoor blijven de indirecte kosten laag. De oplossing zit binnenin uw eigen organisatie.

Wij realiseren voor u de organisatie die klaar is voor de toekomst.

Neem contact op!

Wilt u verdere informatie, of een vrijblijvende prijsopgave,
neem dan contact op met:

RT Management Consultancy

Nieuwlandsedijk 29, 4926AM Lage Zwaluwe

Tel. 06-83708159

rt@rtmanagementconsultancy.nl